ČÍNSKÁ ASTROLOGIE

cinska-astrologie_00„Pokud se chci podívat na seznam věcí, které mám s sebou na své současné pozemské pouti  a zjistit tak, kamže se vlastně má moje cesta ubírat, mohu použít metody čínské astrologie.“

  • HISTORIE ČÍNSKÉ ASTROLOGIE

Když byl Buddha podle legendy osvícen pod fíkovým stromem, pozval všechna zvířata, aby s ním sdílela jeho radost. Pouze dvanáct jich pozvání přijalo, a ta byla poctěna tím, že se stala součástí čínského zvěrokruhu. Každému zvířeti byl vyhrazen rok jeho vlády. Čínská astrologie je velice stará. Ačkoli Buddha žil před dvěma a půl tisíci let (563-483 př. n.l.), ve skutečnosti nikdo neví, jak je opravdu stará, a je pravděpodobné, že vznikla i dříve. Někteří datují její původ do období vlády legendárního cinska-astrologie_01Žlutého císaře, který žil někdy kolem roku 2630 př. n. l.. Víme však, že systém, který se dodnes používá v Číně a dalších východních zemích, se nezměnil několik tisíc let. Ještě donedávna bylo pro někoho v těchto zemích nemyslitelné vdát se či oženit, přestěhovat se, změnit zaměstnání, počít dítě nebo jen oslavit šťastnou událost bez konzultace s astrologem. Vrcholným obdobím čínské astrologie byla dynastie Chan (200 př. n. l.-200 n. l.), ale v určité době císař zakázal „obyčejným“ lidem využívat astrologii, protože ji považoval za nebezpečnou. Informace, kterých se lidem dostávalo, mu připadaly příliš přesné a obával se, že by mohly být zneužity pro spiknutí proti němu. A tak ji zakázal. Pro sebe samozřejmě ne.

Čínská astrologie byla ovlivněna jedním ze starých čínských náboženství – taoismem. Tao (cesta) říká, že vše ve vesmíru má dvě vlastnosti či stránky (Yin a Yang), z nichž jedna je vždy mužská a druhá ženská, postupující nebo ustupující, světlá nebo tmavá. Vše je v ustavičné proměně mezi dvěma protiklady, které nejsou v konfliktu, ale vzájemně se doplňují.

  • HAM YU

cinska-astrologie_02Čínská astrologie čerpá ze starého čínského učení HAM YU (čti CHAM JU). Je to učení o všech souvislostech žití i nežití! Učení o souvislostech člověka s přírodou, vesmírem i se sebou samým. Dlouho bylo předáváno, a vlastně i dnes je, jen v ústní podobě. Jednoduše vyjádřeno se dá říci, že HAM YU zastřešuje další z něho vzniklé obory – ČÍNSKOU MEDICÍNU, FENG SHUI (čti Fenk Šuej), YI JING (čti I-ŤING) – systém věštění starých číňanů a další obory pocházející ze staré Číny.

Základem Ham Yu je poznání a pochopení působení dvou základních entit YIN (čti JIN) a YANG (čti JANG). Ty se pak více či méně prolínají i ostatními výše uvedenými obory. Jinová sféra, to je sféra hmoty, to v čem žijeme, jaké na nás působí fyzikální zákony, ale také vše, co nám zajišťuje schopnost přežití, to čeho se můžeme dotknout. Jangová sféra je naopak sféra funkce (pohybu, akce), je nám zahalena mnoha tajemstvími, která jsou odkrývána postupně, podle mravní síly jedince a jeho psychické a fyzické odolnosti. Nepřipraveným dokáže uškodit. Propojení YINU a YANGU umožnilo starým čínským Mistrům a jejich žákům pochody, které bychom dnes cinska-astrologie_03nazvali zázraky. Práce s YANGOVOU sférou vždy vyžadovala mimořádné schopnosti, ale i velkou zodpovědnost za ovlivněné. Dnes již nevíme, jestli k zákazu učení HAM YU tehdejším čínským vládcem Konfuciem vedlo selhávání lidí, zneužitelnost učení nebo ideologická nepřizpůsobivost Mistrů a špatná manipulovatelnost s poučenými osobami, ale výsledek byl, že téměř vše „hmotné“ týkající se HAM YU bylo zničeno. Posléze se několik škol pokusilo o renesanci původního vědění, k YANGOVÉ sféře se ale oficiálně nepřihlásil nikdo. Tak začaly vznikat samostatné obory jako Tradiční čínská medicína nebo učení o prostoru Feng Shui.

  • ASTROTYP

cinska-astrologie_04.jpgPomocí informací starého učení HAM YU jsme schopni vyčíst spoustu informací o člověku a jeho vlivu na sebe samého i okolí. Všechny potřebné informace se promítají do tzv. Astrotypu (velmi zjednodušeně řečeno horoskopu). Každý, kdo s astrotypu pracuje, by mě však určitě při nejmenším pokáral za to, že Astrotyp je mnohem „vyspělejší bratr :o)“ našich dnešních horoskopů. Jediné, co mají společného je, že oba vycházejí z data a času narození. Pomocí spousty tabulek a výpočtů pak vznikne Astrotyp ze kterého můžou „znalí“ vyčíst např. prenatální a postnatální zátěže, které mohou vést k různým zdravotním potížím, životní nastavení či nadání (jak profesní, tak společenská) a v neposlední řadě tzv. Cestu životem, která nám pomáhá pochopit a „uchopit“ věci kolem nás. Rozebráním jednotlivých vlastností zvířat, které se v Astrotypu vyskytují (podobnost s tzv. čínským horoskopem, kde máme dle roku narození přiděleno 1 zvíře) se můžeme dopátrat i k řešení jednotlivých nezvladatelných vlastností každého jedince a nebo mu díky nim můžeme alespoň lépe porozumět.

Shrneme-li vše, co můžeme o astrotypu říct, pak jeho hlavní úlohou je pomoc při vyhledávání, definování a odstraňování disharmonií, které nás provázejí životem jako poruchy nebo nemoci našeho těla i duše či životní problémy a samozřejmě hlavně prevence těchto potíží. A v neposlední řadě posouzení jednotlivých rovin osobnosti daného jedince – mentální, intelektuální, emocionální, komunikační a roviny podstaty člověka nám pomůže předurčit, jak daný jedinec bude korelovat s okolím. Porovnání dvou entit prostřednictvím korelátů můžeme tak pomoci harmonizaci mezi kolegy, partnery atd.

Máte zájem?

Pokud máte zájem o čínskou astrologii, nebo se chcete dotázat na další detaily nabízených služeb. Klikněte na tlačítko „Mám zájem“ a můžete nás kontaktovat.