BODOVÁ MYOFASCIÁLNÍ TLAKOVÁ MASÁŽ DLE T. BOWENA

bowenova-masaz_00

Je práce s měkkou tkání (svaly,šlachy, fascie). Skládá se ze sérií jednotlivých pohybů přes přesně definované body lidského těla. Uvolněním nejrůznějších omezení a kontrakcí v rámci myofasciální struktury je dosaženo lepšího krevního oběhu, lymfatické drenáže či vodivosti nervových vzruchů. Bowenova masáž, jak je jinak nazývána, se nesoustředí na uvolňování kontrakcí v jednom konkrétním svalu, ale pracuje s celými oblastmi těla (kvadranty), popřípadě s celým tělem. Tento přístup vede k uvolnění na několika úrovních těla (povrchových i vnitřních) a k přímému nebo nepřímému ovlivnění vnitřních orgánů, takže dochází k celkovému zlepšení zdravotního stavu. Impulsy Bowenových hmatů oslovují nervový systém a vedou k nové strukturální a funkční orientaci. 

bowenova-masaz_01Mnoho hmatů se provádí na začátku, na úponu nebo bříšku svalu. Tam se nachází receptory, které informují nervový systém o stavech napětí, délce (tažnosti) a natažení ve svalové a šlachové tkání. Přesně tyto receptory jsou tímto rolovacím pohybem Bowenových hmatů stimulovány.

Pozice mnoha hmatů se kryje s akupunkturními body, některé hmaty dokonce překřižují dvě až tři akupunkturní dráhy. Překrývání těchto dvou systémů může vysvětlovat silné energetické účinky Bowenovy techniky.

  • Historie

bowenova-masaz_02 Tom Bowen neměl žádné speciální medicínské vzdělání. Pracoval jako truhlář, pomocný dělník v docích a rozvážeč mléka. Byl vášnivý sportovec, sám trénoval místní fotbalový klub a jako masérský samouk po každém zápase poskytoval svému mužstvu masáže. Možným impulsem pro něj mohlo být setkání s Ernie Saundersem, věhlasným masérem, fyzioterapeutem a chiropraktikem. Prvním Tomovým pacientem byla jeho žena (chronický astmatik). V roce 1952 Tom otevřel kliniku a brzy se stal vyhlášeným léčitelem. Svoji techniku neustále zdokonaloval a vyvíjel. Jeho asistenti popisovali Tomovu vynikající schopnost „číst“ lidské tělo a rozpoznat hlavní problém. Toto nadání mu umožnilo aplikovat jen několik cílených pohybů z jeho techniky k dosažení výsledku. Tom často pracoval v několika místnostech a s několika pacienty zároveň. To vysvětluje množství jeho návštěvníků. Jen v roce 1974 uváděl na 13 000 platících klientů. Toto číslo však není zdaleka konečné, neboť každou sobotu a neděli věnoval dětským pacientům a sociálně slabším, které léčil zdarma a tím nejsou v evidenci. Tom Bowen si nevedl deník, nikdy nikoho záměrně nevyučoval a nepřál si mediální ruch kolem své práce. Měl pouze 6 asistentů, kteří mu pomáhali vést kliniku. Teprve po jeho smrti jeden z nich, Oswald Rench, začal Tomovu práci vyučovat jako Bowenovu Techniku.

  • Účinky „bowenovy terapie“

bowenova-masaz_03Bowenova masáž je účinná na téměř každé fyzické i psychické onemocnění od deprese, přes únavový syndrom, až po bolesti zad, kloubů, nohou, ramene, kyčlí atd. Rovněž je velmi účinná při všech vnitřních onemocněních např. jater, ledvin, ženských pohlavních orgánů, plic, srdce apod. Pomáhá při migrénách, narovnává deformity a také účinně napravuje parézy a mírná ochrnutí. A v neposlední řadě působí velmi účinně proti procesu stárnutí organismu.

Bowenova technika dává tělu podnět, se přes buněčnou paměť nově zorganizovat tak, aby obnovilo svůj přirozený zdravý stav. Bowenova technika stimuluje určité receptory (proprireceptory a nociceptory) a tělu tím dává podnět k aktivaci svého vlastního samo hojícího mechanismu. Tyto receptory patří k perifernímu nervovému systému a leží ve svalech, šlachách, vazech a fasciích; jejich úkolem je tělo chránit.

bowenova-masaz_04Fascie jsou tkáňové obaly, které obalují svaly, kosti a orgány, podpírají a oddělují, zároveň také spojují. Jsou srovnatelné s, po celém těle rozprostřenou, spojenou sítí. Díky fasciím se mohou např. svaly vzájemně posouvat, čímž umožní hladký průběh pohybu. Fascie slouží vedle nervového systému také jako důležitý komunikační systém těla. Protože Bowenovy hmaty ovlivňují uvolňování fascií a svalů, mohou se např. obratle, kosti nebo klouby dostat zpět do své původní pozice.

Máte zájem?

Pokud máte zájem o bowenovu tlakovou masáž, nebo se chcete dotázat na další detaily nabízených služeb. Klikněte na tlačítko „Mám zájem“ a můžete nás kontaktovat.