JEDNOTLIVÉ TERAPIE

Při své práci většinou kombinuji několik terapií dohromady, na této stránce uvádím jednotlivě všechny nabízené terapie.
Výsledná cena se odvíjí od času, který s klientem strávím a ne od jednotlivé terapie. Více info k ceně viz sekce Ceník.

Kombinace různých masážních technik a postupů intuitivně citem vybraných podle toho, co vyžaduje fyzický i psychický stav člověka, který vyhledal pomoc. Já osobně nejčastěji kombinuji klasické masážní hmaty s bowenovou technikou, bodovou tlakovou masáží a lávovými kameny popřípadě baňkami. Jinak přistupuji k blokádám a bolestem způsobenými fyzickou námahou a jinak při stavech způsobených stresem či psychickou nerovnováhou.

Je to masáž, kdy ani vy, ani já dopředu přesně nevíme, jak bude masáž probíhat. Předem lze dohodnout pouze čas a problém, kterého se bude masáž týkat. Vše ostatní vyplyne přirozeně z konkrétní situace. Atmosféra této masáže je velmi uvolněná, až meditační, protože nejsme svázáni pouze jednou, předem dohodnutou technikou, ale intuitivně nechávám své znalosti a zkušenosti plynout kombinací několika různých metod. Pro vás, jako pro klienta, to má nesmírnou výhodu. Při těchto masážích totiž dostáváte to nejlepší, v této chvíli nejvhodnější a nejpotřebnější, z celé škály terapeutických technik. Je to masáž speciálně ušitá na míru právě vám. Příště, byť se stejným problémem, bude tato masáž možná jiná, ale opět sestavená jen a jen pro vaši individualitu.

 • Zmírnění či odstranění bolesti

Během masáže se vyplavují hormony, jako jsou endorfiny, oxytocin, serotonin a dopamin. Všechny tyto látky snižují citlivost na bolest a přispívají k dobré náladě a pocitu vyrovnanosti. Mají také zmírňující účinek na migrénu. V mnohých případech je masér schopen různými technikami odstranit blokády na těle, které mohou způsobovat nemalé bolesti. Masírováním dochází k většímu prokrvení kůže i svalů a tím i k vyplavení nečistot, které mohou způsobovat různé problémy jak svalstva, tak kůže.

 • Snížení celkového stresu

Masáž je jak časově, tak i co do vynaloženého úsilí nejméně náročný způsob, jak úspěšně relaxovat. Toto tvrzení nevychází jen z dlouhodobých zkušeností pravidelných návštěvníků masérských salonů, ale je k nalezení i ve zprávách shrnujících výsledky seriozních vědeckých výzkumů. Měření hormonů zodpovědných za „produkci stresu“ prokázalo, že po dokončení masáže jejich hodnoty v těle namasírovaného dramaticky klesají.

 • Pozitivní vliv na mozek

Při masážích též dochází i k zapojování obou hemisfér a šedá kůra mozková vykazuje vyšší tempo své činnosti, aniž bychom to tušili. Takto vytvořená energie stimuluje činnost podvěsku mozkového a epifýzy, čímž dochází k dostatečnému zásobování mozku kyslíkem. Z tohoto důvodu působí pravidelné masáže pozitivně na schopnost koncentrace a na lidskou paměť.

 • Posílení imunitního systému

Vystavujeme-li naše tělo stresovým situacím, ničíme si tím buňky nezbytné pro udržení obranyschopnosti našeho organismu. Masáž sníží množství hormonů produkující stres a prokrvením periferií i celého těla dojdeme k relaxaci, tělo nabere další potřebné síly a je schopno předcházet i případným onemocněním spojeným s narušenou imunitou.

 • Účinky na kůži

Při masáži se vyplavují mimo jiné i hormony estrogeny, které chrání před volnými radikály, jež jsou zodpovědné za proces stárnutí kůže. Ta díky masážím zůstává podstatně déle pružná a pevná. To působí velmi účinně i na celulitidu. Estrogeny napomáhají toku lymfy a posilují tkáňová pojiva. Lidé, kteří si včas navyknou na pravidelné masáže, vypadají podle nejnovějších studií o 5 – 10 let mladší!

 • Účinek na krevní oběh a lymfatický systém

Masáží se nepřímo ulehčí srdeční práce, prohloubí se stahy srdeční a zpomalí se jeho činnost. Masáží rychleji přivádíme krev z periférie k srdci. Stejně jako na krevní oběh působí masáž i na lymfatický systém.  Lymfatickými cestami se odvádí odpadní látky, mikrobiální jedy a různé chorobné výpotky. Masáží těchto cest se zrychlí proces vyplavování odpadních látek z těla.

Pokud jdete na masáž poprvé, jistě máte obavy co si vzít na sebe, co s sebou apod. Správný masér vám na začátku poví, jak se bude postupovat a kde si máte odložit. Pokud jste od přírody stydliví, musíte se alespoň psychicky dopředu připravit na to, že se budete svlékat. Nejvhodnější je si vzít pohodlné a prodyšné oblečení, v případě že nebudete svlékat všechno. Před masáží se také doporučuje teplá sprcha. Ne že by tak šlo o tělesný pach, ale jde o to, že pokožka umytá v teplé vodě lépe vsakuje masážní oleje, které pokožce jen skvěle přispívají k jejímu zdraví. Naopak se nedoporučuje před masáží hodně jíst a pít. Je to hlavně kvůli pocitu pohodlí na masérském stole, kdy vás netíží nic v žaludku popř. v močovém měchýři.

Pokud masáž nebyla sportovní za účelem nabuzení svalstva k výkonu, neměli byste po masáži dělat nic. Uznávám, že v reálném životě je to dost složité, takže omezme se alespoň na přehnanou fyzickou či psychickou činnost. Neměli byste tedy nic těžkého zvedat či nosit a jít přímo po masáži na maturitní zkoušku taky není to „pravé ořechové“. Ideální je si lehnout a odpočívat popř. číst. Také bychom neměli zapomínat na pitný režim. Po masáži je vždy dobré se pořádně napít (nějakého nealkoholického nápoje) a podpořit tak odplavování nečistot pomocí zaktivovaného lymfatického systému. Měli bychom si uchovat teplotní komfort. Nevystavujte prohřáté a uvolněné svaly velkému chladu. V chladném prostředí se uvolněné svaly opět stáhnou a mohou vzniknout znovu spazmy a bolest.

je práce s měkkou tkání (svaly,šlachy, fascie). Skládá se ze sérií jednotlivých pohybů přes přesně definované body lidského těla. Uvolněním nejrůznějších omezení a kontrakcí v rámci myofasciální struktury je dosaženo lepšího krevního oběhu, lymfatické drenáže či vodivosti nervových vzruchů. Bowenova masáž, jak je jinak nazývána, se nesoustředí na uvolňování kontrakcí v jednom konkrétním svalu, ale pracuje s celými oblastmi těla (kvadranty), popřípadě s celým tělem. Tento přístup vede k uvolnění na několika úrovních těla (povrchových i vnitřních) a k přímému nebo nepřímému ovlivnění vnitřních orgánů, takže dochází k celkovému zlepšení zdravotního stavu.

Bowenova technika je komplexní a jemná svalová a tkáňová metoda, působí na neuromuskulární úrovni a dává tělu možnost vrátit se do rovnováhy. Tato technika se skládá z řady precizních a jemných hmatů, které podporují samo hojivé síly těla a mají uvolňující účinek. Impulsy Bowenových hmatů oslovují nervový systém a vedou k nové strukturální a funkční orientaci. Mnoho hmatů se provádí na začátku, na úponu nebo bříšku svalu. Tam se nachází receptory, které informují nervový systém o stavech napětí, délce (tažnosti) a natažení ve svalové a šlachové tkání. Přesně tyto receptory jsou tímto rolovacím pohybem Bowenových hmatů stimulovány. Pozice mnoha hmatů se kryje s akupunkturními body, některé hmaty dokonce překřižují dvě až tři akupunkturní dráhy. Překrývání těchto dvou systémů může vysvětlovat silné energetické účinky Bowenovi techniky.

 • Historie

Tom Bowen neměl žádné speciální medicínské vzdělání. Pracoval jako truhlář, pomocný dělník v docích a rozvážeč mléka. Byl vášnivý sportovec, sám trénoval místní fotbalový klub a jako masérský samouk po každém zápase poskytoval svému mužstvu masáže. Možným impulsem pro něj mohlo být setkání s Ernie Saundersem, věhlasným masérem, fyzioterapeutem a chiropraktikem. Prvním Tomovým pacientem byla jeho žena (chronický astmatik). V roce 1952 Tom otevřel kliniku a brzy se stal vyhlášeným léčitelem.

Svoji techniku neustále zdokonaloval a vyvíjel. Jeho asistenti popisovali Tomovu vynikající schopnost „číst“ lidské tělo a rozpoznat hlavní problém. Toto nadání mu umožnilo aplikovat jen několik cílených pohybů z jeho techniky k dosažení výsledku. Tom často pracoval v několika místnostech a s několika pacienty zároveň. To vysvětluje množství jeho návštěvníků. Jen v roce 1974 uváděl na 13 000 platících klientů. Toto číslo však není zdaleka konečné, neboť každou sobotu a neděli věnoval dětským pacientům a sociálně slabším, které léčil zdarma a tím nejsou v evidenci.

Tom Bowen si nevedl deník, nikdy nikoho záměrně nevyučoval a nepřál si mediální ruch kolem své práce. Měl pouze 6 asistentů, kteří mu pomáhali vést kliniku. Teprve po jeho smrti jeden z nich, Oswald Rench, začal Tomovu práci vyučovat jako Bowenovu Techniku.

Bowenova masáž je účinná na téměř každé fyzické i psychické onemocnění od deprese, přes únavový syndrom, až po bolesti zad, kloubů, nohou, ramene, kyčlí atd. Rovněž je velmi účinná při všech vnitřních onemocněních např. jater, ledvin, ženských pohlavních orgánů, plic, srdce apod. Pomáhá při migrénách, narovnává deformity a také účinně napravuje parézy a mírná ochrnutí. A v neposlední řadě působí velmi účinně proti procesu stárnutí organismu. Bowenova technika dává tělu podnět, se přes buněčnou paměť nově zorganizovat tak, aby obnovilo svůj přirozený zdravý stav. Bowenova technika stimuluje určité receptory (proprireceptory a nociceptory) a tělu tím dává podnět k aktivaci svého vlastního samo hojícího mechanismu. Tyto receptory patří k perifernímu nervovému systému a leží ve svalech, šlachách, vazech a fasciích; jejich úkolem je tělo chránit. Fascie jsou tkáňové obaly, které obalují svaly, kosti a orgány, podpírají a oddělují, zároveň také spojují. Jsou srovnatelné s, po celém těle rozprostřenou, spojenou sítí. Díky fasciím se mohou např. svaly vzájemně posouvat, čímž umožní hladký průběh pohybu. Fascie slouží vedle nervového systému také jako důležitý komunikační systém těla. Protože Bowenovy hmaty ovlivňují uvolňování fascií a svalů, mohou se např. obratle, kosti nebo klouby dostat zpět do své původní pozice.

V den ošetření se nesprchujte ani nekoupejte v horké vodě (dochází ke změně vibrační úrovně organismu, což narušuje působení Bowenovy techniky). Vyhněte se také extrémním teplotám jako např. sauně. Samotnou bowenu techniku lze provádět i přes lehké oblečení, není nutné se tedy svlékat a případným stydlivým jedincům se tak velmi uleví. Vzhledem k tomu, že já ale provádím několik technik při jednom ošetření, svléknutí se zřejmě nevyhneme. Chcete-li abychom vaše tělo ošetřovali pouze bowenovou technikou, je třeba na to upozornit předem.

V následujících 5 – 7 dnech neabsolvujte jiné masáže ani mobilizace, manipulace, měkké techniky… (narušuje působení Bowenovy techniky). Vyhněte se po tuto dobu také extrémním teplotám vody, sauně a jednostranné zátěži. Po každé masáži provádějte oblékání i obouvání pouze v sedě, neměli byste stát na jedné noze. Dbejte na to, abyste nesetrvávali ve stejné poloze nebo sedu déle než 30 minut. Poté se protáhněte a projděte místnosti. Jako pomoc při detoxikaci organismu pijte alespoň dva a půl litru vody denně. Naučte se sedět tak, abyste nekřížili nohy, což blokuje průchod energie v těle a mnohdy je příčinou zablokování páteře.

je specifická masáž, jejímž základem je prohřívání a masírování energetických drah i svalstva teplými lávovými kameny. Jejich teplota se pohybuje od příjemných 40°C až po velmi teplé 60°C. Masáž lávovými kameny dokáže velmi účinně odstranit bolest zatuhlého svalstva a celkově harmonizovat tělo.

Masáž lávovými kameny je starodávná, mýtická čínská masáž, první záznamy o této masáži jsou z Číny, 2000 let před naším letopočtem. Kameny se nahřejí ve vodní lázni a poté se teplé přikládají na tělo. Současně probíhá masáž jednotlivých částí těla horkým olejem a dvěma většími kameny, které se drží v dlani.

K masáži se používají speciální lávové kameny, které výborně akumulují teplo, a tím přispívají k větší účinnosti procedury. Tyto kameny mají zároveň i mimořádně silnou energetickou vibraci, jsou předem nahřívány ve vodní lázni na teplotu 40 – 50 °C. Tímto nesmírně příjemným způsobem jsou postupně uvolněny jednotlivé partie těla a jsou střídavě masírovány kameny i bez nich. Ke zvýšení efektu celé masáže se používá exotický olej, který umocní Vaše libé pocity.

Masáž lávovými kameny patří mezi nejluxusnější masáže. Svými účinky určitě uspokojí i ty nejnáročnější klienty. Správně provedená masáž Vás dovede k absolutní relaxaci a mnohdy Vás i ukolébá k posilujícímu spánku. Masáž s lávovými kameny naprosto překonává klasické masáže svými účinky na tělo i duši. Zažijete pocit naprostého uvolnění a harmonie. Zcela zapomenete na okolní svět a všední starosti kolem sebe. Je jednou z nejlepších terapií k odstranění stresu a vnitřního neklidu.

Představte si příjemné teplo přicházející z vulkanických kamenů do každé části vašeho těla. Nádherně si odpočinete a ještě dlouho po masáži budete cítit blahodárné uvolňující teplo. Lávové kameny pomáhají odstraňovat blokády na důležitých bodech (meridiánech) a též rozproudit energii ve Vašem těle. Masáž lávovými kameny je výbornou relaxací. Teplo sálající z hladkého kamene prostupuje do organizmu až 3 cm hluboko. Ovlivňuje fyziologické procesy, uvolňuje, odstraňuje nervozitu a stres, nespavost a další problémy, které souvisejí s vysokými nároky na psychiku. Přináší celkové uklidnění, kdy starosti a stresy samovolně odplývají. Na tělesné úrovni pomáhá teplo z kamenů uvolňovat ztuhlé svaly, bloky, křeče. Uleví od bolesti v kloubech, reguluje trávení a zrychluje metabolismus. Odplavuje škodlivé látky z tkání, napomáhá ke správné funkci lymfatického systému, jater ledvin.

Mimořádně silné jsou kosmetické účinky, masáž zvláční pokožku, teplo otevře póry. Blahodárným vlivem na lymfatický systém působí lávové kameny proti celulitidě. Na úrovni energetické harmonizuje funkce čaker (energetických center) i meridiánů (energetických drah), navozuje meditační stav. Pocity a účinky vydrží po několik dnů. Masáž je určena pro všechny věkové kategorie. Nedoporučuje se však těhotným ženám a lidem, kteří jsou citliví na teplo, mají křečové žíly či silná kožní, infekční a zánětlivá onemocnění, cukrovku, epilepsii, ale především se nesmí tato masáž dělat lidem s vysokým krevním tlakem!

Ideálně je vhodné se objednávat na tuto masáž v zimě a když je chladno. v letních měsících nedoporučuji. Je zde velké riziko přehřátí organizmu.

Pokud jdete na masáž poprvé, jistě máte obavy co si vzít na sebe, co s sebou apod. Správný masér vám na začátku poví, jak se bude postupovat a kde si máte odložit. Pokud jste od přírody stydliví, musíte se alespoň psychicky dopředu připravit na to, že se budete svlékat. Nejvhodnější je si vzít pohodlné a prodyšné oblečení, v případě že nebudete svlékat všechno.

Před masáží lávovými kameny se nedoporučuje prohřívání horkou sprchou či saunění, mohlo by hrozit přehřátí organismu. Proto se také doporučují tyto masáže spíše v chladnějších měsících a v létě se prakticky nedělají.

Jako u ostatních masáží se nedoporučuje před masáží hodně jíst a pít. Je to hlavně kvůli pocitu pohodlí na masérském stole, kdy vás netíží nic v žaludku popř. v močovém měchýři.

Stejně jako u relaxačních masáží je vhodné mít po masáži klidový režim.

Také bychom neměli zapomínat na pitný režim. Zvláště po masáži horkými lávovými kameny je vždy dobré se pořádně napít (nějakého nealkoholického nápoje) a podpořit tak odplavování nečistot pomocí zaktivovaného lymfatického systému a doplnit ztrátu tekutin, která mohla nastat při větším pocení.

Měli bychom si uchovat teplotní komfort. Nevystavujte prohřáté a uvolněné svaly velkému chladu. V chladném prostředí se uvolněné svaly opět stáhnou a mohou vzniknout znovu spazmy a bolest. Ani naopak se zbytečně dál nepřehřívejte např. saunováním, protože po masáži lávovými kameny je tělo již dostatečně prohřáté.

Je upravená forma rekondiční masáže, která pomáhá k uvolnění svalového napětí, odeznění pocitu únavy a zmírnění nebo úplnému odbourání bolesti. Sportovní masáž je více zaměřená na svaly a svalové skupiny zapojené při konkrétním sportovním výkonu. Je doporučována před i po sportovním výkonu. Po sportovním výkonu dbáme i na relaxaci celého těla, ne jen zatěžovaných partií. Sportovní masáž je určena pro aktivní sportovce, ale také pro (a možná hlavně pro) rekreační sportovce, kteří se vědomě či nevědomě nevěnují tolik protažení před a po sportovním výkonu a vystavují své tělo nárazové zátěži, která může způsobit spoustu potíží.

 

Sportovní masáž je masáž složená z uspořádaného souboru vhodných masérských hmatů, které mají připravit sportovce jak z fyzické tak z psychické stránky na podání určitého sportovního výkonu, popřípadě mají za úkol zbavit sportovce únavy a přispět k jeho zotavení.

Sportovní masáž tvoří důležitou součást přípravy amatérských i vrcholových sportovců, kteří chtějí opakovaně podávat sportovní výkony a zároveň co nejúčinněji předcházet vzniku trvalého poškození organismu. Při sportu často dochází k nedostatečné regeneraci unaveného organismu. Především mladí sportovci, příliš zaujatí svým tréninkem a netrpěliví, podceňují přípravné a zotavné procesy. Přitom v poslední době je již dostatečně známo, že regenerační aktivity ve sportu nabývají na významu. Sportovní věda jednoznačně dokazuje, že vrcholovým sportovcem nemůže být ten, kdo si promyšleně nehledí svého těla a nenaučí se efektivně odpočívat.

Sportovní masáže jsou upravenou formou rekondiční masáže. Mezi zásadní rozdíly patří prioritní zaměření masáže na svaly a svalové skupiny zapojované při konkrétním sportovním výkonu. Sportovní masáže se doporučují před  i po sportovního výkonu. Navozují vyšší svalovou aktivitu, pomáhají k prohřátí zatěžovaných partií a podobně jako jiné masáže přispívají k navození celkové duševní i tělesné pohody. Masáže sportovní a rekondiční může podstoupit každý bez doporučení lékaře.

 • napomáhají regeneraci svalstva a tkání
 • zvyšují prokrvení kůže i svalstva
 • podporují lymfatický a cévní systém v odplavování toxinů
 • mírní bolesti pohybového aparátu a zlepšují jeho výkonnost
 • zbavují pocitů ztuhlosti
 • ideální doplněk k pravidelnému tělesnému cvičení a aktivitě

Před masáží se doporučuje teplá sprcha. Ne jen z důvodu hygienického (je-li sportovec po výkonu), ale také proto, že pokožka umytá v teplé vodě lépe vsakuje masážní oleje, které pokožce jen skvěle přispívají k jejímu zdraví.

Pokud jdete na masáž poprvé, jistě máte obavy co si vzít na sebe, co s sebou apod. Správný masér vám na začátku poví, jak se bude postupovat a kde si máte odložit. Pokud jste od přírody stydliví, musíte se alespoň psychicky dopředu připravit na to, že se budete svlékat. Nejvhodnější je si vzít pohodlné a prodyšné oblečení, v případě že nebudete svlékat všechno.

Jako u ostatních masáží se nedoporučuje před masáží hodně jíst a pít. Je to hlavně kvůli pocitu pohodlí na masérském stole, kdy vás netíží nic v žaludku popř. v močovém měchýři.

Záleží, jaký druh sportovní masáže je zvolen. Pokud se jedná o aktivizující masáž, která má tělo připravit na sportovní výkon, je velmi dobré tělo stále udržovat v teple až do samotného výkonu. Pití se doporučuje až po sportovním výkonu nebo během něj.

V případě masáže, která je po sportovním výkonu, je dobré se držet zásad relaxační masáže – dostatečný pitný režim a teplotní komfort. V žádném případě tělo pak znovu fyzicky nezatěžovat či trénovat.

Je tlaková masáž akupresurních bodů jako metoda prevence, diagnostiky a léčby. Pracuje s reflexními body, které se nacházejí na celém těle, nejčastěji se ale využívají reflexní plošky nohou a k odblokování krční páteře či jak reflexologové říkávají „bloudivého nervu“ na celé páteři. Reflexní terapií lze výrazně ovlivnit činnost imunitního systému, lymfatického systému, látkové výměny, zmírnit či odstranit bolesti zad a krční páteře, je možno ji použít u řady běžných i chronických nemocí, zažívacích problémů, migrény, ale i při stresu. Cílem reflexní terapie je obnovení toku životní energie v těle člověka.

Reflexní terapie je jedna z nejstarších přírodních léčebných metod vůbec. Tato metoda vychází ze známé skutečnosti, že na všech zakončeních těla jsou zároveň nervová zakončení. Znamená to tedy, že na chodidlech jsou reflexní plošky všech orgánů lidského těla.

Tyto reflexní plošky okamžitě reagují zvýšenou citlivostí na sebemenší poruchu funkce daného orgánu. Tato vlastnost je neocenitelná především v oblasti prevence, protože jsme tak schopni diagnostikovat jakoukoliv poruchu ještě dříve, než se objeví ve fyzické rovině, to znamená, než si vůbec nějaký problém připustíme.

Reflexní terapie podporuje odstranění škodlivých látek a příliv obranných, zmenšuje bolesti a harmonizuje činnost orgánů. Odstraňováním bloků reflexních drah ovlivňuje chod celého organismu. Během sezení se aktivují přirozené uzdravující děje, roste životní síla a rozpouštějí se i psychologické bloky.

Před reflexní terapií je dobré si uvědomit, že budeme pracovat především na chodidlech a tak je žádoucí je mít čisté a pokud možno odpočaté.

Pokud používáte prstýnky na prstech nohou, je dobré je před terapií sundat.

Je dobré nastavit na zbytek dne klidový režim především dolním končetinám a zbytečně je nezatěžovat. Celkově se doporučuje spíše relaxovat a odpočívat. Určitě se vyvarujte zvýšené fyzické zátěži.

je nejstarší medicínský vědní obor, sloužící k zachování zdraví, který má svou filosofii, fyziologii a patologii a taktéž vynikající léčebné možnosti. Ty nastolují rovnováhu v organismu. Tato harmonie znamená ZDRAVÍ.

Principy Tradiční Čínské Medicíny jsou

celostní přístup – uvědomování si propojenosti lidského organismu, jeho vnitřních a vnějších vazeb, vzájemného ovlivňování jednotlivých orgánů;

propojenost člověka s přírodou – člověk je chápán jako článek přírody, podléhající jejím zákonitostem (např. vliv ročních období na onemocnění jednotlivých orgánů);

kauzální přístup – hledání a léčba příčiny – „kořene“ onemocnění a ne jenom odstraňování jeho příznaků (např. bolesti).

Tradiční čínská medicína (TČM) je kompletní zdravotní systém, zahrnující akupunkturu, bylinné přípravky, masáže, cvičení, výživu a životní styl. Tradiční čínská medicína existuje více jak 2000 let. Stanovení diagnózy vychází z pohovoru a zahrnuje také pomocné diagnostické metody – pozorování jazyka a pulzu.

Podle čínské filozofie je zdravé tělo v rovnováze. Energie, která je známa jako qi (čti čchi) a která proudí tělem, se rovnoměrně pohybuje systémem energetických drah (tzv. meridiánů), ležících pod kůží. Akupunkturista může pomocí vpichu velmi jemných akupunkturních jehel do specifických akupunkturních bodů, ležících na těchto meridiánech, stimulovat uzdravovací reakci těla a napomoci tak znovunastolení vnitřní rovnováhy. Někdy je určitá oblast těla nebo akupunkturní bod nahříván „moxou“ (pelyněk), což nejen zesiluje účinek akupunktury, ale bývá mnohými pociťováno jako příjemné a uvolňující.

Součástí technik TČM jsou:

TĚLOVÁ AKUPUNKTURA

ČÍNSKÁ UŠNÍ AKUPUNKTURA

MOXOVÁNÍ

BAŇKOVÁNÍ

Akupunktura nabízí úlevu a regenerační účinky pro níže uvedené obtíže:

 • svalová poranění, bolesti krční páteře a zad, ischias
 • únava – ovlivnění hladiny energie
 • bolesti hlavy a migrény
 • obtíže dýchacího systému, nachlazení, chřipky
 • obtíže zažívacího ústrojí
 • stres, úzkosti
 • ženská a mužská neplodnost, poruchy a bolesti menstruačního cyklu
 • vysoký nebo nízký krevní tlak
 • poruchy spánku, alergie

Akupunktura pomáhá i jako prevence (odhalování a následná léčba energetické nerovnováhy ještě předtím, než propukne v nemoc) a poskytuje pocit fyzické a psychické pohody.

 • pokud možno odložte náramky, prstýnky, náušnice a hodinky
 • není vhodný makeup, rtěnka a další kosmetické úpravy
 • není vhodné požívat alkohol a nejezte těsně před vyšetřením (ošetřením)
 • akupunktura se obvykle neprovádí v době menstruace, ale existují vyjímky
 • není vhodný velký fyzický výkon bezprostředně před nebo po akupunktuře (těžká fyzická práce nebo sportovní zátěž)
 • je potřeba upozornit na těhotenství, nebo možné těhotenství (některé postupy se neprovádějí, nebo omezeně)
 • je potřeba upozornit na užívání léků na snížení srážlivosti krve
 • po ošetření si ještě rezervujte ½ – 1 hodinu volna, nebo pomalejšího tempa
 • dodržujte doporučení zejména v oblasti stravování a cvičení

Je působení jehlami na akupunkturní body na těle pacienta. Tyto body leží na energetických drahách, tzv. meridiánech. Těmi podle tradiční čínské medicíny proudí životní energie qi, která ovlivňuje zdraví organismu a jednotlivých orgánů. Nerovnováha v toku qi se projeví nejprve jako oslabení a později jako nemoc. Manipulace jehlami v akupunkturních bodech vede k odstranění nerovnováhy a celkové harmonizaci organismu.

Je součástí léčebných metod tradiční čínské medicíny již po staletí. Je to stimulace bodů na ušním boltci za účelem zmírnění bolesti v jiných částech těla. Stejně jako u jiných mikrosystémů na těle existují i zde vztahy mezi orgány v těle a jejich projekcí do bodů a plošek na ušním boltci. Ušní akupunktura představuje přirozený, samoregulační mechanismus těla, který je schopen zmírnit příliš reaktivní funkce těla nebo podporovat málo výkonné fyziologické procesy. Ušní akupunktura nejen že zmírňuje bolest, ale může také ovlivnit hlubší fyziologické změny, jako například znovu nastolit energetickou rovnováhu v příslušném orgánu, který se jeví při diagnostice jako energeticky disharmonický. Může být používána k léčbě široké škály klinických problémů, jako například bolesti hlavy, vysoký krevní tlak, bolesti zubů, bolestivá menstruace, obezita a při návykových syndromech na tabák, alkohol a drogy.

Nejčastěji používanými metodami jsou techniky napichování ušních bodů pomocí tenkých jehliček, tzv. trvalek, které jsou přilepené tenkou náplastí a nechávají se působit v uchu několik dní nebo stlačování ušních bodů semeny rostlin s tvrdou slupkou a jemným povrchem, jejichž stlačováním a masírováním v průběhu dne se body intenzivněji stimulují.

Princip je založen na působení tepla a kouře z léčivých bylin na akupunkturní body.

Prohřívajícím teplem se aktivizují akupunkturní body, čímž dochází k rovnováze energií a schopnostem organismu čelit škodlivinám. K moxování se používá tzv. moxa, která má tvar „doutníku“. Přikládá se k akupunkturním bodům, které prohřívá do hloubky. Nejčastěji slouží k tomuto účelu sušený pelyněk, zázvor a tradiční čínské léčivé byliny. Využíváním tepla hořícího pelyňku se dociluje prohřátí, zklidnění a uvolnění vybraných míst těla.

Vůně hořícího pelyňku u většiny lidí navozuje pocit uvolnění. Po celém světě má pelyněk pověst byliny, která chrání před zlem. V lidové tradici se pelyňkem plnily polštářky na spaní, aby spánek nebyl rušen zlými sny. Teplo pelyňku prostupuje tělo do hloubky, vstupuje do akupunkturních drah, doplňuje energii, podporuje oběh a vylučuje z těla chlad a bolest. Má silný tonizující účinek na tělo a posiluje je v boji proti chronickým obtížím, vyčerpání a špatnému trávení. Pozoruhodně účinné je moxování zejména u preventivního posilování organismu a utužování zdraví. Moderní výzkumy prokázaly, že dokáže urychlovat cirkulaci v pánevní oblasti, děloze, a že dokáže rovněž upravit menstruaci.

Používá se rovněž u revmatických zánětu šlach, artritidě a při bolestech všeho druhu.

Baňková masáž je starověká čínská metoda. V západních zemích se používá hlavně k léčbě pohybového aparátu v Číně ji však používají k léčení a prevenci různých onemocnění (zažívací a vylučovací systém, atp.).

Při baňkování nebo léčbě baňkou přikládáme skleněné kulovité nádobky s nahřátým vzduchem na pokožku těla. Pro zvýšení účinku přikládáme baňku buď na aktivní akupunkturní bod a reflexní místa (Haedovy zóny), kde ovlivňujeme správnou funkci jednotlivých orgánů a nebo na tzv. trigerpointy (bolestivá místa a body). V baňce se ochlazováním vytvoří podtlak, který způsobí její přisátí. Baňka silným podtlakem v místě působení přivodí silné prokrvení, prohřátí a okysličení dané oblasti. Tím dochází k odplavení nahromaděných škodlivin, úlevě při bolestech zad a k úpravě funkce příslušného vnitřního orgánu. Podtlak má však za následek popraskání jemných vlásečnic a vzniká malý krevní výron zřetelný jako modřina (lidově řečeno “cucflek”). Je méně hlubší a za pár dní se vstřebá (rychlost vstřebávání je individuální, s častějším opakováním aplikace se zkracuje). Působení baňkou pozitivně ovlivňuje také pochody látkové výměny v přilehlém okolí a stimulujeme imunitu organismu.

Při výrazných blokádách pohybového aparátu se dá mírně přisátými baňkami i masírovat.

Čínská astrologie, která má počátek v dávné historii, se od západní zásadně odlišuje. Je to nejen v základních pojmech, které symbolizují jednotlivá zvířata, ale lze ji považovat za jistý druh lidové moudrosti, protože nehledá strohá fakta, ale hlubší cesty poznání k pochopení člověka a celého vesmíru.

Horoskop resp. Astrotyp vytvořený pomocí čínské astrologie dokonale vypovídá o jedinci i jeho vlivu na okolí. Vyčteme z něho své možnosti jak intelektuální tak fyzické, ale vše především v širších souvislostech a vztazích k ostatním.

Čínská astrologie čerpá ze starého čínského učení HAM YU (čti CHAM JU). Je to učení o všech souvislostech žití i nežití! Učení o souvislostech člověka s přírodou, vesmírem i se sebou samým. Dlouho bylo předáváno, a vlastně i dnes je, jen v ústní podobě. Jednoduše vyjádřeno se dá říci, že HAM YU zastřešuje další z něho vzniklé obory – ČÍNSKOU MEDICÍNU, FENG SHUI (čti Fenk Šuej), YI JING (čti I-ŤING) – systém věštění starých číňanů a další obory pocházející ze staré Číny.

Základem Ham Yu je poznání a pochopení působení dvou základních entit YIN (čti JIN) a YANG (čti JANG). Ty se pak více či méně prolínají i ostatními výše uvedenými obory. Jinová sféra, to je sféra hmoty, to v čem žijeme, jaké na nás působí fyzikální zákony, ale také vše, co nám zajišťuje schopnost přežití, to čeho se můžeme dotknout. Jangová sféra je naopak sféra funkce (pohybu, akce), je nám zahalena mnoha tajemstvími, která jsou odkrývána postupně, podle mravní síly jedince a jeho psychické a fyzické odolnosti. Nepřipraveným dokáže uškodit. Propojení YINU a YANGU umožnilo starým čínským Mistrům a jejich žákům pochody, které bychom dnes nazvali zázraky. Práce s YANGOVOU sférou vždy vyžadovala mimořádné schopnosti, ale i velkou zodpovědnost za ovlivněné. Dnes již nevíme, jestli k zákazu učení HAM YU tehdejším čínským vládcem Konfuciem vedlo selhávání lidí, zneužitelnost učení nebo ideologická nepřizpůsobivost Mistrů a špatná manipulovatelnost s poučenými osobami, ale výsledek byl, že téměř vše „hmotné“ týkající se HAM YU bylo zničeno. Posléze se několik škol pokusilo o renesanci původního vědění, k YANGOVÉ sféře se ale oficiálně nepřihlásil nikdo. Tak začaly vznikat samostatné obory jako Tradiční čínská medicína nebo učení o prostoru Feng Shui.

Pomocí informací starého učení HAM YU jsme schopni vyčíst spoustu informací o člověku a jeho vlivu na sebe samého i okolí. Všechny potřebné informace se promítají do tzv. Astrotypu (velmi zjednodušeně řečeno horoskopu). Každý, kdo s astrotypu pracuje, by mě však určitě při nejmenším pokáral za to, že Astrotyp je mnohem „vyspělejší bratr :o)“ našich dnešních horoskopů. Jediné, co mají společného je, že oba vycházejí z data a času narození. Pomocí spousty tabulek a výpočtů pak vznikne Astrotyp ze kterého můžou „znalí“ vyčíst např. prenatální a postnatální zátěže, které mohou vést k různým zdravotním potížím, životní nastavení či nadání (jak profesní, tak společenská) a v neposlední řadě tzv. Cestu životem, která nám pomáhá pochopit a „uchopit“ věci kolem nás. Rozebráním jednotlivých vlastností zvířat, které se v Astrotypu vyskytují (podobnost s tzv. čínským horoskopem, kde máme dle roku narození přiděleno 1 zvíře) se můžeme dopátrat i k řešení jednotlivých nezvladatelných vlastností každého jedince a nebo mu díky nim můžeme alespoň lépe porozumět.

Shrneme-li vše, co můžeme o astrotypu říct, pak jeho hlavní úlohou je pomoc při vyhledávání, definování a odstraňování disharmonií, které nás provázejí životem jako poruchy nebo nemoci našeho těla i duše či životní problémy a samozřejmě hlavně prevence těchto potíží. A v neposlední řadě posouzení jednotlivých rovin osobnosti daného jedince – mentální, intelektuální, emocionální, komunikační a roviny podstaty člověka nám pomůže předurčit, jak daný jedinec bude korelovat s okolím. Porovnání dvou entit prostřednictvím korelátů můžeme tak pomoci harmonizaci mezi kolegy, partnery atd.

Máte zájem?

Pokud máte zájem o masáže / terapie, nebo se chcete dotázat na další detaily nabízených služeb. Klikněte na tlačítko „Mám zájem“ a můžete nás kontaktovat.